Gizlilik ve Kullanım Koşulları

Bu sözleşme malt.fm'in, kullanıcılardan toplanan bilgileri (her biri bir "Kullanıcı") http://malt.fm sitesinde ("Site") hangi şekilde yöneteceğini açıklamaktadır. Bu gizlilik politikası Site ve malt.fm tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir.

Bu sözleşme, malt.fm üyesi olarak malt.fm kullanıcılarına özel hazırlanan içerikten faydalanabilmek için gerekli kuralları içermektedir. malt.fm’den faydalanmak amacıyla Kullanıcı işbu son kullanıcı lisans sözleşmesi’ni onaylayarak sözleşme'yi okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan etmiş olmaktadır.

Bilgi Toplama

Site üzerinde Kullanıcıdan çeşitli yollarla bilgi toplanmaktadır. Bu bilgiler kayıt sırasında, Sitede sunulan çeşitli servislerden yararlanma sırasında ya da Kullanıciyla çeşitli etkileşimler, ile sınırlı kalmamak ve fakat dahil olmak üzere, çeşitli yollarla toplanmaktadır. Kullanıcıya isim soyisim, email adresi, konum ve bunun gibi bilgiler sorulabilir. Kullanıcı gönüllü olarak bu bilgilerden istediği kadarını girebilir. Ancak bu bilgilerin eksikliği Kullanıcıyı Sitenin çeşitli aktivitelerine katılmasına ya da hizmetlerinden yararlanmasına engel olabilir.

Bu bilgiler dışında Site, Kullanıcı ile ilgili kişisel olmayan teknik bilgiler toplamaktadır. Bu bilgiler Kullanıcının Site üzerindeki teknolojik altyapıdan yararlanması için optimizasyon amaçlı kullanılabilecektir.

Site, Kullanıcı deneyimini geliştirmek için "çerez" kullanabilir. Kullanıcının web tarayıcısı kayıt tutma amacıyla kendi ve bazen onlar hakkında bilgileri izlemek için sabit diskinde çerezleri tutar. Kullanıcı çerezleri reddetmek için ya da çerez gönderildiği zaman uyarılmak için kendi web tarayıcısı ayarlayabilmektedir. Çerez kullanımı kısıtlandığında, Sitenin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

Bunlara ek olarak Kullanıcının Site ile etkileşiminden üretilecek bilgileri da toplamaktadır. Bu bilgiler temelde kullanıcının Siteden yararlanmasını iyileştirmek ve Kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek amacıyla tutulmaktadır.

Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı

Sitenin Kullanıcıdan topladığı bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilecektir:

  • Kullanıcının aldığı hizmeti iyileştirmek için
  • Kullanıcının aldığı hizmeti kişiselleştirmek için
  • Sitenin sunduğu hizmetlerin çeşitliliğini arttırabilmek ve iyileştirebilmek için
  • Site üzerinden Kullanıcının çeşitli kamoanya, yarışma, tekliflerden yararlanmasını sağlamak için
  • Düzenli ya da anlık çeşitli duyurular için Kullanıcıya ulaşabilmek için

Site Kullanıcı bilgilerini toplu halde üçüncü partilere satmayacak ve kiralamayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sitede sunulan müzik, Site aracılığı ile elde edilen müzik eser ve kompozisyonu üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişiler ile ilgili yasal haklar ve yükümlülükler DEEZER (http://www.deezer.com İnternet sitesi, BLOGMUSIK tarafından hazırlanan enteraktif ve sosyal müzik içerikli bir web sitesidir, DEEZER olarak anılacaktır) ile Kullanıcı arasındaki sözleşme ile yönetilmektedir. Bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, sözlerinin veya bestesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerinden doğacak çatışmalarda DEEZER ile arasındaki sözleşme geçerli olacaktır.

Kullanıcı, Sitenin ürettiği altyapı, hizmet ve her türlü içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, bu sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

Sorumluluk Sınırları

Site, Sitede yer alan içeriklerin kullanımı sırasında Kullanıcı tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Site, Sitenin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Kullanıcıya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Sitenin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Kullanıcının sorumluluğunda olup, Site, Sitenin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Site, (a) Site ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Sitenin Kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Site, Site ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

Sözleşmenin Kabulü

İşbu sözleşme’nin kabul edilmesi ile sözleşmede belirtilen bu kullanım hakları kapsamı Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Site, Kullanıcı’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Site’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Site hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Kullanıcı, bu sözleşme ile tanınan hakkını, Site’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. Site’nin kullanılması, her zaman bu sözleşme’nin koşullarına tabidir.

Malt 101